download
300px-The_Thinker_Musee_Rodin

"Pot do znanja in umevanja je trnova in vijugava, pot do verovanja je ravna in gladka."

Ateistični zbornik 2011–2012


V Združenju ateistov Slovenije smo pripravili ambiciozno zastavljeni "Ateistični zbornik 2011–2012". V njem je objavljenih 21 prispevkov, ki jih je pripravilo 16 avtorjev/-ic. Publikacija na nekaj več kot 100 straneh je brezplačna in v obliki PDF-datoteke dostopna preko spodnje spletne povezave.

Ateinstični zbornik 2011-2012 za tisk