download
300px-The_Thinker_Musee_Rodin

"Pot do znanja in umevanja je trnova in vijugava, pot do verovanja je ravna in gladka."

Pomeni ključnih pojmov s področja delovanja ZAS

Izbor pravnih opredelitev v zvezi s prepričanjem, vero in vestjo