download
300px-The_Thinker_Musee_Rodin

"Pot do znanja in umevanja je trnova in vijugava, pot do verovanja je ravna in gladka."

ZAS- Združenje ateistov Slovenije- Google skupine

Splošna deklaracija človekovih pravic (OZN, 1948)

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

seznam spletnih strani ateističnih organizacij na svetu:

http://www.infidels.org/org/

Ateistična aliansa

Organizacija ameriških ateistov (v ZDA)

Finsko združenje ateistov

 

[PREDSTAVITEV] [DEJAVNOSTI] [POVEZAVE] [FORUM]